Wymiary śrub koła Great Wall Sing

Sing

Rok Wymiary śrub
6 śrub o wymiarach 12 mm przez 1.5 cala z promieniem między śrubami 139.7 mm. Małe dodatnie odsadzenie felgi 10 mm (do napędu tylnego)

Lub wybierz inny model: