Rodzaj żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej do Audi.