Jaki moment siły dla GMC Envoy

Envoy II XUV (GMT360)

Envoy II XUV (GMT360)

Modyfikacja
4.2i 24V / 275 hp
Niutonometr
373 Nm
Obroty na minutę
3600 rpm.
Modyfikacja
5.3i V8 / 290 hp
Niutonometr
441 Nm
Obroty na minutę
4000 rpm.
Pokaż więcej

Envoy II (GMT360)

Envoy II (GMT360)

Modyfikacja
4.2i 24V / 291 hp
Niutonometr
377 Nm
Obroty na minutę
4800 rpm.
Modyfikacja
Denali 5.3i V8 / 300 hp
Niutonometr
447 Nm
Obroty na minutę
4000 rpm.
Modyfikacja
4.2i 24V / 275 hp
Niutonometr
373 Nm
Obroty na minutę
3600 rpm.
Pokaż więcej

Envoy II XL (GMT360)

Envoy II XL (GMT360)

Modyfikacja
4.2i 24V / 291 hp
Niutonometr
377 Nm
Obroty na minutę
4800 rpm.
Modyfikacja
Denali 5.3i V8 / 300 hp
Niutonometr
447 Nm
Obroty na minutę
4000 rpm.
Modyfikacja
4.2i 24V / 275 hp
Niutonometr
373 Nm
Obroty na minutę
3600 rpm.
Modyfikacja
5.3i V8 / 290 hp
Niutonometr
441 Nm
Obroty na minutę
4000 rpm.
Pokaż więcej

Envoy I (GMT330)

Envoy I (GMT330)

Modyfikacja
4.3i V6 / 190 hp
Niutonometr
339 Nm
Obroty na minutę
2800 rpm.
Pokaż więcej

Envoy II XUV (GMT360)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
Envoy II XUV (GMT360) 4.2i 24V / 275 hp 373 Nm 3600 rpm.
5.3i V8 / 290 hp 441 Nm 4000 rpm.

Envoy II (GMT360)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
Envoy II (GMT360) 4.2i 24V / 291 hp 377 Nm 4800 rpm.
Denali 5.3i V8 / 300 hp 447 Nm 4000 rpm.
4.2i 24V / 275 hp 373 Nm 3600 rpm.
Pokaż więcej

Envoy II XL (GMT360)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
Envoy II XL (GMT360) 4.2i 24V / 291 hp 377 Nm 4800 rpm.
Denali 5.3i V8 / 300 hp 447 Nm 4000 rpm.
4.2i 24V / 275 hp 373 Nm 3600 rpm.
5.3i V8 / 290 hp 441 Nm 4000 rpm.
Pokaż więcej

Envoy I (GMT330)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
Envoy I (GMT330) 4.3i V6 / 190 hp 339 Nm 2800 rpm.